هنرهای تجسمی

 ۱۰ نگارخانه جدید در سال ۱۳۹۲ به جمع نگارخانه های تهران اضافه شد. به گزارش روابط عمومی دفتر امور هنرهای تجسمی، در سال ۱۳۹۲ مجوز فعالیت برای  ۱۰ نگارخانه در تهران صادر شد و این نگارخانه ها نخستین سال فعالیت ...