کودکان

در تمام سالیانی که عکاسی کردم و شاتر زدم هیچ جیزی رو غیر قابل پیش بینی تر و مهیج تر از کار با کودکان و نوزادن ندیدم، هر بار که کوچولویی به همراه خانواده اش به آتلیه ما میان باید آماده دیدن صحنه هایی باشیم ...
... الحسین ع آتلیه ستوده از تاریخ 1393/8/8 لغایت 1393/8/20 تعطیل می باشد. مجموعه پرسنل آتلیه ستوده در شهر مشهد و از جوار مرقد مطهر امام هشتم شیعیان حضرت امام رضا ع دعا گوی شما بازدید کننده گرامی و تمام کودکان ...