عكس

ایجاد در 01 بهمن 1392
  نكاتي در عكاسي (قسمت اول)   عكاسان خوب هم بخاطر رعايت تكنيكهاي عكاسي و هم براي رعايت نكات ظريف است كه عكاسان خوبي هستند. عكس هاي با ارزش زيادي به خاطر تكنيك ضعيف ضايع مي شوند در اينجا چند نكته ...
ایجاد در 01 بهمن 1392
... به فاصله يك سوم از گوشه فريم قرار مي دهند اگر به اين روش عمل كنيد در نتيجه كار شما تاثيري مي گذارد كه حتي فكر آن را هم نمي كنيد.    زاويه را تغيير دهيد.  اين عمل مي تواند عكس را خيال انگيز ...
ایجاد در 01 بهمن 1392
... فقط بايد هنگام عكاسي از كودكان صبور بود و البته بايد مهارت هايي را هم كسب كرد. تا بتوان عكس هاي خوبي گرفت. نكات عكاسي از كودكان: ــ چشم هاي بزرگ كودكان بايد مورد توجه دقيق عكاس باشد و به اندازه ...