سوگواری

روزها گذشت و گذر ایام به ماه محرم رسید و سرزمین مان ایران را در غم و اندوه شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین  ع و یاران پاکش سوگوار نمود.همچون سالیان گذشته و در راستای شرکت در مراسم سوگواری اباعبدالله ...