تصویر

یازدهمین جمعه‌ی‌ تصویری‌ها در یازدهمین جشن تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر راس ساعت ۱۵ عکس جاده‌ی تصویری‌ها در مقابل پرده سفید + عکس گروهی ۳۶۰ درجه و بعد ساعت ۱۷ آغاز مراسم پایانی و اهدای جوایز جوانان زیر ...