امام رضا

... الحسین ع آتلیه ستوده از تاریخ 1393/8/8 لغایت 1393/8/20 تعطیل می باشد. مجموعه پرسنل آتلیه ستوده در شهر مشهد و از جوار مرقد مطهر امام هشتم شیعیان حضرت امام رضا ع دعا گوی شما بازدید کننده گرامی و تمام کودکان ...