یکی از بهترین عکس هایی که من از نوزادان و کودکان انداخته ام عکسهای زیر میباشد.نمیدونم حسی که عکس به من میده رو به شما هم منتقل میکنه یا نه؟؟؟

فقط امیدوارم لذت ببرید

 

نوزاد خوابیده کودک خوابیده عکس اتلیه خواب کودکان آتلیه ستوده کرج

عکس نوزاد خوابیده در حریر قرمز اتلیه خواب کودکان آتلیه ستوده کرج

عکس نوزاد خوابیده در دست مادر اتلیه خواب کودکان آتلیه ستوده کرج